เพราะเหตุไรผู้แข่งขันจำต้องฝึกฝนการวิ่งคอร์ดอยู่โดยตลอด

เพราะว่าการวิ่ง ไม้แบดมินตัน court นั้น นับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งด้วยว่าการเล่นbadminton โดยหลายคนมีปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนที่ ที่ไม่ไม่ได้หวังตามประสงค์ ขาตายบ้าง ขาไม่วิ่งบ้าง ใจไป เท่านั้นขาไม่ตาม ข้อบกพร่องมากมายเหล่านี้ เหตุจากที่กล้ามเนื้อขาข้างในส่วนต่างๆ ไม่ได้รับการซ้อมให้เคลื่อนไหวที่อยู่เสมอๆให้เรียนรู้ก่อนนะครับ ว่าเพราะอะไร นักกีฬาแบดมือเก๋า หรือไม่ก็ นักกีฬาเยาวชน ที่ครูฝึกให้ซ้อมการวิ่งcourt หรื ไม้แบดมินตัน อการวิ่งท่าทีต่างๆ ตัวอย่างเช่น การวิ่งซิกแซก การวิ่งถอยหลัง ไม่ก็การกระโดดนั้น เพราะด้วยผลดีอย่างไร ทำไปเพราะอะไร นั้นโดย ใน movement หรือการขยับเขยื้อนของกีฬาแบดมินตันนั้น มีทั้งการเคลื่อไปข้างหน้า วิ่งไปด้านติดกับ ในมุมทแยง การเคลื่อนไหวไปส่วนหลัง การสไลด์ไปในมุมต่างๆ จะกล่าวได้ว่า เป็นการเคลื่อนไหวได้ในทุกทิศเลยก็ได้แล้วไฉนผู้ตีต้องซ้อมอยู่บ่อยๆ ฝึกซ้อมเป็นทุกวัน สาเหตุของการฝึกเป็นปกตินั้นหมายถึง ในระบบการเข้าใจของมนุษย์ เมื่อได้ทำอะไรอย่างบ่อยๆจากนั้นจะเกิดการจำเพราะปัญญาของคนมันจะตัดทอนกรรมวิธีให้น้อยพร้อมกับรวบรัดที่สุด ตัวอย่างเช่น บุคคลที่ฝึกตีbadmintonหยกๆ เค้าจำเป็นจะต้องเรียนรู้จา ไม้แบดมินตัน กการเตรียมท่าตีที่แม่นยำ ขณะจะตี ต้องเหยียดแขนตีสุดแขน สลัดหัวไหล่ สบัดข้อมือจังหวะหลังสุด และรวมถึงท่าจบสิ้น เพราะกระบวนการทั้งหมดนี้ บุคคลหัดเล่นใหม่จะต้องท่องอยู่ไว้ในใจ พร้อมทั้งทำตามอย่างไปโดยให้ชำนาญทุกกระบวนการ อย่างไรก็ตามครั้นพวกเราได้ฝึกตีจนอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่า จนร่างกายกล้ามเนื้อเกิดการเรียนรู้ในท่วงท่าการตี และจดจำทุกอย่างโดยอัตโนมัติ การตีคราวหน้าก็ไม่ต้องมาท่องจำอยู่ในใจว่า จำเป็นต้องเหยียดแขนดึง ควรสบัดข้อมือ ด้วยว่าร่างกายจะทำไปอัตโนมัติ พร้อมทั้งจะทำในความรวดเร็วที่เร็วขึ้นด้ว ไม้แบดมินตัน ราคา ยที่พูดมาเบื้องต้นนั้นหมายถึงเหตุที่ผู้เล่นมือเก่า จำเป็นต้องฝึกซ้อมกันอย่างตลอดเวลาสัปดาห์ละ 5-6 วัน ซ้ำไปซ้ำมาการวิ่งcourtนั้นหมายความว่า การวิ่งในอิริยาบถการตีแบดนั้นแหละครับ คือว่าเป็นการทำท่าทำทางตีแบดมินตัน ทว่าไม่ได้ใช้ลูกแบด แค่เอาท่าท่างการก้าวเท้าที่ถูก พร้อมด้วยวิ่งไปที่มุมทั้งหลาย ตลอด 6 มุมทั้งcourt ถ้าเราซ้อมวิ่งcourtซ้ำแล้วซ้ำเล่า ก็จะส่งให้เราขยับเขยื้อนในมุมต่างๆของcourtbadmintonได้รวดเร็วขึ้นด้วยครับ ไม้แบดมินตัน

Advertisements